Sme členmi Childhood Cancer International

S potešením Vám oznamujeme, že sme dnes obdržali oficiálnu informáciu o prijatí za plného člena medzinárodnej organizácie CCI, čo nám umožní zdieľať naše skúsenosti a zároveň sa inšpirovať skúsenosťami so zahraničia v oblasti liečby a starostlivosti o detského onkologického pacienta. Dnešným dňom sa nám pootvorili dvere do spolupráce s ďalšími rodičovskými organizáciami z 93 krajín sveta.