Darujte 2 % z dane

Ak nám chcete pomôcť pomáhať rodičom, ktorých deti prechádzajú náročným procesom transplantácie kostnej drene, máte možnosť nám poukázať 2 % z dane. 

Čo k tomu potrebujete?

  • Ak ste zamestnanec v pracovnom pomere, vyplňte prosím toto Vyhlásenie. Naše údaje sú už predvyplnené.
  • Ak ste podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) a budete podávať daňové priznanie, potrebné informácie potrebné na poukázanie 2 % z dane nájdete napríklad na tomto linku. 

Naše údaje potrebné na poukázanie 2 %  sú:

Obchodné meno (názov): SMILE n.o.

Sídlo: Jána Hollého 5, 91701 Trnava

IČO: 37986180

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

Čo urobiť ak ste zamestnanec a chcete poukázať 2 % z dane projektu Pomáhame s úsmevom?

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie Ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Keď tak urobí, požiadajte ho tiež o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Ak ste odpracovali  v roku 2019 minimálne 40 hodín ako dobrovoľník a máte o tom Potvrdenie Vysielajúca organizácia, Potvrdenie Prijímateľ (na linku nájdete príklad), môžete poskytnúť 3%. Ak nie, môžete poskytnúť 2% z dane. Minimálne to však musí byť aspoň 3 EUR.
  3. Vyplňte toto Vyhlásenie. Naše údaje sú už predvyplnené.
  4. Potvrdenie o zaplatení dane (ktoré vám dal zamestnávateľ) a Vyhlásenie (ktoré ste vyplnili v bode 3) doručte do 30.4. na daňový úrad v mieste vášho bydliska. Zoznam nájdete tu. 
  5. Ak ste poukázali 3 %, priložte aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti (píšeme o ňom v bode 2).

     Všetky tlačivá pre dobrovoľníkov nájdete TU

Ďakujeme vám 🙂